Web
Analytics Made Easy - StatCounter

راه کار های روشنایی

"راهکارهای روشنایی" به شما کمک میکند تا بهترین لامپها و چراغها را برای فضای مورد نظر خود شناسایی و خریداری کنید.

در هر دسته اصلی کاربری (مسکونی، اداری، تجاری و ...) سه نوع فضای اصلی، تسهیلاتی و عمومی تعریف شده است:

1) اصلی: زیرفضاهایی که معرف فعالیتهای اصلی و متمایزکننده هر کاربری هستند.

2) تسهیلاتی: زیرفضاهایی که جزء فعالیتهای اصلی محسوب نمی شوند اما جریان کار و زندگی را روان تر می کنند

3) عمومی: زیرفضاهایی که در اغلب کاربریها وجود دارند و ضروری محسوب می شوند مانند سرویسها، راهروها و ... این فضاها متناسب با وجود در کاربریهای گوناگون، به دو دسته ی ساختمانی (عموما بسته) و شهری (عموما باز) تقسیم شده اند.

راه, کار, های, روشنایی